23 April 2015

PANDANGAN DARI SUDUT PERUNDANGAN BERKAITAN ISU GEREJA TAMAN MEDAN

PANDANGAN DARI SUDUT PERUNDANGAN BERKAITAN ISU GEREJA TAMAN MEDAN
Oleh : 
Salkukhairi Abd Sukor
Peguam Hartanah & Juham Negeri Sembilan


Izinkan saya mengulas tentang isu pembinaan dan bantahan terhadap pembinaan sebuah gereja di Taman Medan dari sudut perundangan khususnya perundangan hartanah.

1. Secara umumnya, di bawah S.109 Kanun Tanah Negara telah mensyaratkan, sesuatu bangunan yang ingin didirikan di atas sesuatu tanah itu mestilah mematuhi syarat-syarat nyata dan syarat-syarat kegunaan tanah yang telah ditetapkan dalam suratan hakmilik tanah tersebut. Sekiranya ianya disyaratkan untuk kegunaan Bangunan Komersial misalnya, maka ianya hanya boleh digunakan untuk tujuan komersial sahaja seperti untuk digunakan sebagai kedai atau pasaraya dan sebagainya.

2. Sekiranya ia digunakan untuk tujuan selain daripada bangunan komersial, maka ianya boleh dianggap menyalahi syarat-syarat nyata dan syarat-syarat kegunaan tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kanun Tanah Negara dan kesannya, Pihak Berkuasa Negeri berhak untuk “merampas” tanah tersebut di bawah S.127 hingga S.131 kanun yang sama.

3. Maka, berdasarkan peruntukan tersebut, jelas difahami bahawa, mana-mana bangunan komersial yang digunakan sebagai rumah ibadat bolehlah dianggap sebagai menyalahi syarat nyata dan syarat kegunaan tanah, justeru bertentangan dengan peruntukan Kanun Tanah Negara itu sendiri.

4. Selain daripada itu, menurut Manual Garis Panduan Piawaian Perancangan Negeri Selangor, di antara prosedur pembinaan rumah ibadat bukan Islam menetapkan bahawa, rumah ibadat itu hendaklah didirikan di tengah-tengah kelompok masyarakat berkenaan. Pembangunan di premis kedai atau di bangunan komersial atau di bangunan kediaman tidak dibenarkan kecuali terbukti tiada tanah atau kawasan yang sesuai untuk tujuan itu dan tidak menimbulkan kacau ganggu kepada penghuni sekitar.

5. Maka, berdasarkan kepada garis panduan tersebut, adalah menjadi satu kesalahan dari segi perundangan, sekiranya sesuatu bangunan komersial itu digunakan sebagai rumah ibadah.

6. Walaubagaimanapun, dari segi amalan perundangan di negara kita, sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana pihak tidak boleh sewenang-wenangnya di adili atau ditentukan kesalahannya oleh mana-mana individu atau kelompok tertentu di dalam sesuatu kawasan itu. Ianya hanya boleh ditentukan bersalah oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan dan oleh Mahkamah.

7. Oleh yang demikian, tindakan melakukan demonstrasi di hadapan rumah ibadat tersebut bukan sahaja boleh dianggap menyalahi undang-undang, bahkan boleh menimbulkan rasa tidak senang segelintir pihak dan boleh menggugat keharmonian kaum

8. Sekiranya masyarakat mendapati mana-mana pihak telah melakukan sesuatu kesalahan dari sudut perundangan, mereka hendaklah membuat aduan secara rasmi kepada Pihak Berkuasa Yang Berkenaan dan Pihak Berkuasa Yang Berkenaan akan melakukan siasatan yang terperinci terhadap aduan yang dibuat. Sekiranya didapati memang mereka melakukan kesalahan tersebut, maka Pihak Berkuasa Yang Berkenaan boleh mengambil tindakan perundangan yang sewajarnya mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan.

9. Kesimpulannya, sekiranya kesemua pihak dinegara ini menghormati dan mematahui peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan, maka barulah masyarakat di negara kita boleh hidup dengan aman damai dan berharmoni. Dan perlu diingat, tiada sesiapun di Negara kita ini yang boleh mengatasi undang-undang.

No comments: